Här på Norrby Gård bedrivs en produktion med nytänkande idéer som alltid genomsyras av en god djuromsorg. Vi lägger största vikt i våra djurs välmående och ser det som en viktig del i vår produktion att de får utlopp för sina naturliga beteenden, något vi uppnår med att bland annat ha en så lång betessäsong som möjligt. Den långa betessäsongen främjar inte bara djurens välmående utan den bidrar också till öppna landskap och en ökad biologisk mångfald.

Vårt mål är att föda upp lamm som kan förse våra kräsna kunder med en vara av högsta kvalité under två säsonger per år.

Vi har ett vårlamm som föds i början av januari och sedan går tillsammans med tackan på stora halmtäckta ytor inomhus fram till början av mars då vi gör våra första slaktleveranser. Vårlammen finns på marknaden under hela våren.

Höstlammen föds i april och får komma ut på bete bara någon vecka efter födseln. De får sedan gå ute på bete hela sommaren och hösten. Betena innehåller stor variation av olika örter och grässorter, vilket bidrar till en unik smak på köttet samt att det gynnar den biologiska mångfalden ute på våra beten.

Alla våra lammleveranser går till Kötthallen Sorunda, som vi har haft ett nära samarbete med sedan ****, något som gett oss möjligheten att forma våran verksamhet efter kundernas önskemål.

Utöver samarbetet med Kötthallen Sorunda har vi även ett väletablerat samarbete tillsammans med HK Scan, som på sitt fina slakteri i Linköping ser till att våra lamm in i det sista får samma goda djuromsorg, vi så noga värnar om här på gården.

Eftersom ett av vår mål med lammproduktionen är att öka den biologiska mångfalden samt se till att hålla våra svenska landskap öppna, så har vi även ett samarbete tillsammans med Kungsörs kommun där våra tackor får nyttja deras naturbeten under sommaren.